10ti měsíční program - uzavřená skupina

Vycházíme z toho, že velikost každé bytosti přesahuje rámec tohoto světa, a jelikož vše ve vesmíru má smysl, mnohdy se vracíme v čase do předešlích inkarnací nejen zde na zemi. Pokud je to potřeba v daném tématu, setkáváme se a spolupracujeme s bytostmi a energiemi ze všech sfér, nalezáme rovnováhu.
Mnoho cest vychází nejprve z duše, potom přechází do ducha-mysli a nakonec se zhmotňuje v tomto světě.
Z tohoto důvodu se často musíme nořit, až do hloubi duše, kde tkví kořen problému a můžeme jej společně uzdravit.

Jednotlivé dny provázejí vždy několika základními tématy, která na sebe navazují a vzájemně tvoří celek. Projdete konkrétními částmi Vašich životů a budete se moci pozastavit nad těmi, které byste chtěli změnit - sebepřijetí, zdraví, vztahy, práci, finance ...
Důraz bude kladen na Vaši praxi, na schopnost uplatnění jednotlivých kroků v každodennosti a na sebereflexi, která Vám umožní vidět širší souvislosti a dění za oponou.

Pochopením niterných stavů, pocitů, emocí i strachů a jejich rozlišováním, dokážete sami sobě ukázat, jak a proč fungujete, v čem se omezujete, kde si nerozumíte a kde jsou vnitřní konflikty.
A co je ještě důležitější, postupnou praxí nabudete schopnost tyto stavy ošetřit, naučíte se vědět, co je možné s nimi vykonat, abyste došli k řešení, které je pro Vás přínosem (a často nejen pro vás, ale i celé okolí).

Vrátíte se ke své vlastní síle a sebedůvěře, stejně jako pochopíte spolutvoření tohoto prostoru a světa kolem nás.

Organizační informace

Datum:                vždy třetí sobota měsíce

Čas:                       09:30 hod. - 17:30 hod.

Místo konání:     Plzeň

1. Sobota

Září 19, 2020
 • Duše9:30 - 17:30 h.
  Zdroj. Střed. Boží podstata. Átma. Duše. Její obraz. Tři světy a jejich konkrétní projevy. Autorita. Odpovědnost.
  Praxe: Domácí příprava na příští setkání. Individuální témata.

2. Sobota

Říjen 17, 2020
 • Rozlišení9:30 - 17:30 h.
  Přebírané "věci". Co je moje a co nikoli.  Jak toto rozlišit? Svoboda. Pokora. Tvoření otázek. Odpovědi. Preciznost.
  Praxe: Vrátit? Boží náruč? Místo? Individuální témata. Domácí cvičení.

3. Sobota

Listopad 21, 2020
 • Energie9:30 - 17:30 h.
  Bytosti. Oddělené části. Energie. Příjímání. Odvádění. Podmínky procesu. Bozi a Bohyně. Archandělé. Osvícení strachů. Důležitost pochopit, porozumět.
  Praxe: Diagnostika stavu bytosti. Individuální témata.

4. Sobota

Prosinec 19, 2020
 • Změna9:30 - 17:30 h.
  Programy. Přesvědčení. Afirmace. Krize změny. Skutečná touha. Sebeúcta. Sebevědomí. Sebehodnota. Primární zaměření bytosti.
  Praxe: Peníze. Znalosti. City. Individuální témata. Domácí cvičení.

5. Sobota

Leden 16, 2021
 • Postoj9:30 - 17:30 h.
  Forma. Obsah. Struktura. Místo. Povstávající z nitra? Rozlišování. Tanec duality. Hranice. Jednota.
  Praxe: Odnikud někam. Individuální témata. Domácí cvičení.

6. Sobota

Únor 20, 2021
 • Principy9:30 - 17:30 h.
  Jednotlivé principy stvoření. Jejich neustálá proměnlivost. Propojenost s jednotlivými sférami. Člověk a jeho existence.
  Praxe: Kroky pro následující setkání. Individuální témata.

7. Sobota

Březen 20, 2021
 • Neutralita9:30 - 17:30 h.
  Zrcadlení. Sebereflexe. Neutrální pohled. Zobecňování. Pozornost. Meditace. Bdělost. Koncentrace.  Přirozený stav?
  Praxe: Konkrétní situace. Zdravotní problémy. Individuální témata.

8. Sobota

Duben 17, 2021
 • City a emoce9:30 - 17:30 h.
  Soucit. Lítost. Nenávist. Odpor. Chápu, co a proč cítím? Emoce. City. Pravdivý projev. Jedinečnost každého z nás.
  Praxe: Rozlišení niterných pohnutek a jejich přijetí. Individuální témata.

9. Sobota

Květen 22, 2021
 • Respekt9:30 - 17:30 h.
  Tvůrce. Spolutvoření. Respektování nastavení světů. Flexibilita. Proč mi to a ono nejde?  Absence dobra a zla. Třináctý princip.
  Praxe: Cvičení doma. Individuální témata.

10. Sobota

Červen 19, 2021
 • Dharma9:30 - 17:30 h.
  Důvěra v sebe a svoji sílu. Dospělost. Karma. Dharma. Harmonie obsažena ve všech projevech života.
  Praxe: Ohlédnutí za předešlými měsíci. Individuální témata.