10ti měsíční program - uzavřená skupina

Vycházíme z toho, že velikost každé bytosti přesahuje rámec tohoto světa, a jelikož vše
ve vesmíru má smysl, mnohdy se vracíme v čase do předešlích inkarnací nejen zde na zemi.
Pokud je to potřeba v daném tématu, setkáváme se a spolupracujeme s bytostmi a energiemi
ze všech sfér, nalezáme rovnováhu.

Mnoho cest vychází nejprve z duše, potom přechází do ducha-mysli a nakonec se zhmotňuje v tomto světě.
Z tohoto důvodu se často musíme nořit, až do hloubi duše, kde tkví kořen problému a můžeme jej společně uzdravit.

Jednotlivé dny provázejí vždy několika základními tématy, která na sebe navazují a vzájemně
tvoří celek.
Projdete konkrétními částmi Vašich životů a budete se moci pozastavit nad těmi, které byste chtěli změnit - sebepřijetí, zdraví, vztahy, práci, finance ...
Důraz bude kladen na Vaši praxi, na schopnost uplatnění jednotlivých kroků v každodennosti
a na sebereflexi, která Vám umožní vidět širší souvislosti a dění za oponou.

Pochopením niterných stavů, pocitů, emocí i strachů a jejich rozlišováním, dokážete sami sobě ukázat, jak a proč fungujete, v čem se omezujete, kde si nerozumíte a kde jsou vnitřní konflikty.
A co je ještě důležitější, postupnou praxí nabudete schopnost tyto stavy ošetřit, naučíte se vědět, co je možné s nimi vykonat, abyste došli k řešení, které je pro Vás přínosem (a často nejen pro vás,
ale i celé okolí).

Vrátíte se ke své vlastní síle a sebedůvěře, stejně jako pochopíte spolutvoření tohoto prostoru
a světa kolem nás.

Organizační informace

Datum:                 konkrétní sobota

Čas:                        09:30 hod. - 17:30 hod.

Místo konání:    Plzeň

Cena:                     19.500,- Kč/osoba - 10 setkání

1. Sobota

Září 10, 2022
 • Duše9:30 - 17:30 h.

  Zdroj. Střed. Boží podstata. Átma. Duše. Její obraz.
  Tři světy a jejich konkrétní projevy. Autorita. Odpovědnost.

  Praxe: Domácí příprava na příští setkání. Individuální témata.

2. Sobota

Říjen 08, 2022
 • Rozlišení9:30 - 17:30 h.

  Přebírané "věci". Co je moje a co nikoli.  Jak toto rozlišit?
  Svoboda. Pokora. Tvoření otázek. Odpovědi. Preciznost.

  Praxe: Vrátit? Boží náruč? Místo? Individuální témata. Domácí cvičení.

3. Sobota

Listopad 05, 2022
 • Energie9:30 - 17:30 h.

  Bytosti. Oddělené části. Energie. Příjímání. Odvádění. Podmínky procesu.
  Bozi a Bohyně. Archandělé. Osvícení strachů. Důležitost pochopit, porozumět.

  Praxe: Diagnostika stavu bytosti. Individuální témata.

4. Sobota

Prosinec 03, 2022
 • Změna9:30 - 17:30 h.

  Programy. Přesvědčení. Afirmace. Krize změny. Skutečná touha.
  Sebeúcta. Sebevědomí. Sebehodnota. Primární zaměření bytosti.

  Praxe: Peníze. Znalosti. City. Individuální témata. Domácí cvičení.

5. Sobota

Leden 07, 2023
 • Postoj9:30 - 17:30 h.

  Forma. Obsah. Struktura. Místo. Povstávající z nitra?
  Rozlišování. Tanec duality. Hranice. Jednota.

  Praxe: Odnikud někam. Individuální témata. Domácí cvičení.

6. Sobota

Únor 04, 2023
 • Principy9:30 - 17:30 h.

  Jednotlivé principy stvoření. Jejich neustálá proměnlivost.
  Propojenost s jednotlivými sférami. Člověk a jeho existence.

  Praxe: Kroky pro následující setkání. Individuální témata.

7. Sobota

Březen 04, 2023
 • Neutralita9:30 - 17:30 h.

  Zrcadlení. Sebereflexe. Neutrální pohled. Zobecňování.
  Pozornost. Meditace. Bdělost. Koncentrace.  Přirozený stav?

  Praxe: Konkrétní situace. Zdravotní problémy. Individuální témata.

8. Sobota

Duben 01, 2023
 • City a emoce9:30 - 17:30 h.

  Soucit. Lítost. Nenávist. Odpor. Chápu, co a proč cítím?
  Emoce. City. Pravdivý projev. Jedinečnost každého z nás.

  Praxe: Rozlišení niterných pohnutek a jejich přijetí. Individuální témata.

9. Sobota

Duben 29, 2023
 • Respekt9:30 - 17:30 h.

  Tvůrce. Spolutvoření. Respektování nastavení světů. Flexibilita.
  Proč mi to a ono nejde?  Absence dobra a zla. Třináctý princip.

  Praxe: Cvičení doma. Individuální témata.

10. Sobota

Květen 27, 2023
 • Dharma9:30 - 17:30 h.

  Důvěra v sebe a svoji sílu. Dospělost. Karma. Dharma.
  Harmonie obsažena ve všech projevech života.

  Praxe: Ohlédnutí za předešlými měsíci. Individuální témata.