Můžeme se potkat na živo nebo "moderně" online:)

Individuální konzultace

2 hodiny

InKonzultace

Rozhovor Bytí v Bytí

1 hodina

Byti silvi

Setkání

Mezi Světy

Online setkání