Bozi a Bohyně

Naprostá většina z nás se potkala s různými kulty, sektami, náboženstvím a představami o „něčem, co nás přesahuje“, a to v přítomném nebo minulém čase, ať si to v tuto chvíli uvědomujeme nebo nikoli. Slovem potkala myslím, že jsme byli přímí následovníci těchto kultů a vyznavači rozličných názorů na Boha jako takového.

Je to velmi logická a zároveň důležitá část našich zkušeností, součást vývoje našich bytostí.

V různých dobách byly dostupné různé vědomosti, v závislosti na čase a místě. Z těchto důvodů vznikaly různorodé představy o existenci Bohů a Bohyň, které byly přijímány, a mnohé z nich přetrvaly až do doby dnešní.

S ohledem na míru vědomí, byly rozpoznávány jednotlivé aspekty anebo byly za Bohy považovány i některé přírodní síly či projevy konkrétních bytostí, případně Avatárů.

Ať už jsme si přáli více síly nebo moci, anebo jsme jednoduše chtěli mít na naší straně někoho, kdo nám pomůže s těžkým břemenem života, většina z nás má v minulosti co do činění s mnoha vírami, a tudíž i mnoha zasvěceními, jen si to velmi často nepamatujeme.
Vědomá paměť není až tak důležitá, pokud tato minulost, ještě pořád zasahuje do našich životů a projevuje se.

Tato „božstva“ jsou částí neboli kusem celého Boha, což jim ovšem neubírá na důležitosti a navíc, pokud je ještě dostatek vzývatelů, mají z čeho čerpat energii. Když těmto veličinám dáme místo, které jim náleží a zaslouženou úctu, nemusí jejich působení být nikterak nepříjemné a naopak, mohou se stát v našem vývoji nápomocni. Důvod jejich existence je neoddiskutovatelný.

Pokud jsme s některým z nich propojeni, může tento vztah nadále trvat a být nám prospěšný na naší cestě a v našem vývoji. Ovšem také se může stát, že se jedná již o zkušenost, kterou žít nemusíme a máme možnost tento stav proměnit, transformovat. Vždycky se totiž jedná o rovnici, něco za něco.

Až ponořením se do příběhu, který je často vstupem do daleké minulosti, je vidět, z jakého důvodu jsme se z této zkušenosti nevyvázali anebo proč ten stav nadále trvá. Příčin může být mnoho. Nepochopení situace. Vědomí, které nám neumožňovalo vidět v tu chvíli více. Traumatická životní situace, kdy přilnutí k danému božstvu bylo záchranou. Anebo jednoduše síla z tohoto svazku plynoucí.

Podobně jako u odtržených částí, i tady se může objevovat projev, který je iracionální anebo nám nijak zvlášť v této době již neprospívá. Přesto, pokud jsme zasvěceni anebo naše část vzývá některého z aspektů boha, nemáme moc na výběr. Jeho požadavky musí být splněny.

Jestliže jsme dozráli, čas se naplnil a je možné tuto situaci změnit, dá se zmapovat, jakým způsobem a za jakých podmínek se lze z tohoto závazku vyvázat. Může to být jednoduše proto, že již máme k dispozici schopnosti, které nám při vzniku tohoto příběhu chyběly, anebo již nepotřebujeme podpůrnou hůl, kterou nám daný Bůh dává.

Je nasnadě zdůraznit, že se vždy jedná o jistou část celého Boha. Velmi často jsou takto rozeznány i aspekty Arachandělů anebo Avataři. Například řecká Athéna byla přímým avatarem archanděla Nathaniela. Anebo aztécký bůh Quetzalcoatl je archanděl Gabriel. Či egyptská bohyně Selket ve skutečnosti vychází z Titána (neboli bytosti z podzemí).

Za sebe mohu říci, že vycházím především z jednoho Boha, ze kterého vše, co existuje, pochází, který je i není zároveň. I z tohoto důvodu vím, že vše, s čím se můžeme na této planetě (i mimo ní) setkat, má svoje opodstatnění a zda se nám to líbí nebo je nám to sympatické, záleží především na úhlu pohledu, na naší vlastní zkušenosti, ovšem to neznamená, že je to „špatné“ nebo „dobré“.

Pokud si přejeme žít svobodný život, který nám nebude určovat vnější veličina, je vhodné vzít v potaz i Bohy a Bohyně, kteří mnohokrát určují směr našeho vývoje více, než bychom si třeba přáli.

Stejně jako všechny ostatní vlivy, i tyto mají mnohokrát za následek onemocnění těla či duše, těžké vnitřní rozpory, se kterými si nevíme rady, a také mohou prostupovat do hloubek naší bytosti, aniž bychom si to uvědomovali. A jestliže neznáme „nepřítele“, je těžké se zaměřit na změnu. Řešením se stává pochopení situace a nalezení nejlepší možné cesty a to pro všechny zúčastněné.

Děkuju:)
Silvia

Archivy

Kontakty

Silvia       +420 775 362 796
Martin     +420 777 153 648
E-mail:     skalacenterinfo@gmail.com

FIO účet: 2901754458/2010

Jsme na sítích:

Copyright 2024 © All Rights Reserved