Konstelace rodinné, systemické (i jiné:)

Konstelace jsou metoda vycházející z možnosti vstoupit do prostoru a zahlédnout výseč určité situace, problému, nedorozumění, konfliktu, nemoci atd., zachycují určitý aktuální stav.

Rodinné konstelace jsou možnou cestou k vyřešení či změně některého z palčivých problémů v lidském životě. Primárně se zaměřují na rodinnou linii, na předky a osoby, které se nás blízce dotýkají, se kterými jsme spojeni skrze celé generace. Ovlivňují naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme.
Metoda pomáhá zobrazit a uchopit, vlivy, které na nás mají osudy ostatních členů rodiny a předků, jež jsme třeba vůbec osobně nepoznali.

Přesto pracovat pouze tímto způsobem se nám v některých případech ukázalo jako méně vhodné.
Nejen proto používáme i všechny ostatní druhy konstelací (systemické, inviduální, traumatu), neboť
mnohá témata mají původ v jiných vrstvách našeho bytí a dovolit si cestu i do těchto zákoutí nám otevírá dostupná řešení pro vícero druhů trápení.

Výhody konstelací


Způsobů řešení témat nebo nějakého problému máme mnoho a právě konstelace se v některých případech zdají nejvhodnější:

Zde bych vyzdvihla možnost skutečného emočně-niterného prožitku, který člověku dovoluje procítit danou situaci, aniž by zasáhla nevhodně naše mysl. To neznamená, že situaci neporozumíme, ale může stát, že strachy před kterými bychom jinak „uhnuli“ se díky konstelaci zobrazí a nastane úleva.

Další výhodou je zcela určitě schopnost konstelace působit na celý systém, tedy na všechny bytosti, kterých se to týká a díky tomu dokáží přinést řešení i pro ty, kteří se konstelace obávají a přímo neúčastní.

V našem případě většinou můžeme klientovi nabídnout možnost do konstelace vstoupit sám za sebe, neboť se nám během let osvědčila pravdivost, kterou naše přítomnost nabízí (když se daný člověk necítí připraven v konstelaci stát, je možné, aby si vybral „zástupce“ sám za sebe a hleděl na celý příběh z povzdálí, z bezpečí).
Pokud stojíte v dané konstelaci jako vy sami, většinou přichází informace přímo potřebné právě pro vás a váš životní příběh, v nejčistší možné podobě.


Co chce být viděno

Dovolujeme si nepřidávat konstelacím přívlastek a to z toho důvodu, že naše práce často souvisí
s bytostmi, energiemi, odtrženými částmi a pokud je to aspoň trochu možné, snažíme se dovolit svobodu projevu všech, kterých se příběh týká.
Přestože z veliké míry se může v konstelacích projevit rodinný příběh a témata samotných rodů, neradi bychom trvali pouze na této formě.

Rozhodně je na konstelacích velmi zajímavé vidět, jak dokážeme některé téma uchopit a pojmenovat v naší mysli a nakonec se při sestavení samotného příběhu vyobrazí příčina, která by nás vůbec nenapadla
a je nám „vědomě“ neznámá.


V tomto směru považuju konstelace za fascinující metodu, kdy všichni ve skupině přinášejí dary své přítomnosti, do veliké míry se dění v prostoru každého dotýká a pozitivní projevy se během několika málo dnů promítnout do reality všech.


Na koho se obrátit


Samotný průběh a možnost ponořit se do potřebné hloubky je vytvářen z velké míry člověkem,
který konstelaci vede - umožňuje. To je také jeden z nejzásadnějších rozdílů, se kterým se lze při konstelacích setkat.
I proto je do veliké míry vhodné, aby průvodce měl ochotu sám se neustále rozvíjet a čelil pravidelně svým vlastním strachům a stínům, což mu nesmírně rozšiřuje pole jeho působnosti.

Možná by bylo dobré ještě zmínit skutečnost, že samotný „umožňovatel“ konstelace není autoritou,
která přesně ví, kam a jak se má konstelace ubírat, ale mnohem spíše jistým světlem na cestě – nenásilí
a ochota vnímat velikost každého člověka a respektovat jeho možnosti, schopnosti a pocity – určují
do jisté míry rozsah samotné konstelace i její výsledek.


Kdy není vhodný čas


Jak zmiňováno už na začátku, existuje mnoho metod a způsobů, jak si člověk může odpovědět
na niterné otázky a jedním z nich jsou mnohdy právě konstelace.

Přesto v akutních, těžkých životních situacích stejně jako extrémních, krizových momentech života, nebývají nejvhodnější.

I v případech těžkých traumat, ať již násilných nebo tragických úmrtí, je dobré toto předem konzultovat, případně se podívat, zda uplynul nutný časový úsek a změna nezbytná k „setkání“ se s tímto tématem.

Závislosti na drogách, těžká psychická onemocnění, epilepsie, kardiovaskulární poruchy atd. mohou být kontraindikací pro samotnou účast.

Kdy lze konstelace doporučit


Samotné konstelace jsou především sebepoznávacími setkáními, kdy po celou dobu trvání nesou účastníci za sebe i za to, co dělají a jak se cítí, plnou odpovědnost.

Jestliže jsem připraven některé pravdivé odstíny života zahlédnout, většinou pocítím chuť a volání účasti na konstelacích.
Velmi často se stává, že všichni lidé, kteří se na setkání sejdou, mají prospěch z daného tématu anebo událostí, jež proběhnou.

Dá se bez nadsázky říci, že konstelace se týkají všech přítomných.  Příjemnou zkušeností každé změny v nitru člověka je i odezva vnějšího světa, tedy proměna reality
a to nejen účastníka, ale i celého jeho okolí.
Všichni jsme propojeni.


Video na Youtube:

Přejeme vám, abyste cítili svoji cestu, cítili podporu celého vesmíru a rozhodovali se dle těchto kritérií
na cestě k šťastnému životu.Děkuji,
Silvia

Archivy

Kontakty

Silvia       +420 775 362 796
Martin     +420 777 153 648
E-mail:     skalacenterinfo@gmail.com

FIO účet: 2901754458/2010

Jsme na sítích:

Copyright 2024 © All Rights Reserved