Linie Hara a tělesná rovnováha

Od dětství jsem hledala informace ohledně linie Hara a hlavně bodu, ve kterém se sbíhají energie,
jedním ze tří ústředních míst, ve kterých se tato vrstva projevuje.
Možná i vy jej někdy pociťujete, aniž byste věděli, že se ozývá právě tento bod - nachází se uvnitř
našeho břicha a různě se mění, tvrdne, zmenšuje, pulzuje - projevů je mnoho.

Tato linie do veliké míry souvisí s naší schopností vyjádřit, a také uskutečnit náš vlastní záměr.
Ve spodní vrstvě se díváme na schopnost realizovat záměry ve hmotě, v rovině duše potom cítit, jaký je záměr mojí duše a v posledním projevu, nahoře nad hlavou, jak můj záměr souzní s celým stvořením, se všemi kolem.

Co to tedy je?

Když se podíváme na lidské tělo, je viditelná hmota, která jej tvoří. Většina lidí nezpochybňuje ani jemnější vrstvy, říkáme jim aurická těla, potažmo rovnou Aura.
A jsou i tací, jež se zabývají jejich harmonizováním nebo přímo vidí dané barvy.
Systém čaker je krásně zpracovaný už starými civilizacemi, především z východu, v Indii a Číně.

Jestliže se nám podaří ponořit se ještě trochu hlouběji, dostaneme se k takzvané linii Hara,
která prochází středem našeho těla. Můžeme si ji představit jako jemnou linku putující přímo z universálního zdroje života, samotného Boha, skrz naše tělo, dolů, do žhavého jádra Země a dále,
až do nekonečna.

Tato linie má několik bodů, jež stojí za zmínku.


Prvním, nahoře již zmiňovaným, je bod v našem břiše

Tedy on to není úplně jen bod. Spíše se dá představit jako kulička, umístěná, přibližně tři centimetry
pod pupkem, uvnitř našeho těla.
Abyste jej našli, vstupte skutečně do nitra vašeho břicha, doprostřed vašeho těla a představte si kouli o velikosti 3 centimetrů.

Tento bod, pokud je ve zdravé formě, je kulatý a umožňuje našemu tělu udržovat si zdraví a navíc, určuje přímo jeho fyzickou formu.
Je propojený s jádrem matky Země, a když se s ním přes břicho spojíte, ucítíte v těle stoupající teplo.

Pokud některá nemoc bude mít původ v této linii, léčení v aurickém těle se projeví jen dočasnou úlevou, nikoli trvalou změnou.
V takovém případě je právě potřeba jít ještě o vrstvu hlouběji.
Samotný "bod" může mít mnoho nerovností, deformací i slabin, které naznačují náš postoj ohledně záměrů v této inkarnaci.

Pro zajímavost ještě zmíním, že mnoho magických rituálů sloužících k proměně fyzického těla, pracuje právě s tímto bodem. Schopnost jej ovládnout umožňuje zcela měnit fyzický projev.
A tedy, dovoluje adeptovi vzít na sebe jakoukoli formu bytosti.

Samozřejmě s ním pracují i všechny východní směry, bojová umění, stejně jako techniky zaměřené na udržování zdraví a posilování toku energie.

Dalším místem, které se tady nachází, je sídlo naší Duše

V našem srdci, v hrudníku, je možné se nacítit na její vibrace, na její jemnost, případně si uvědomit, co pociťujeme. I zde, podobně jako ve spodním bodě Hara, můžeme mít různé nerovnosti, můžeme mít problémy se do tohoto místa navnímat, třeba právě díky v minulosti prožitým těžkým životním zkušenostem.  

Naše Duše a komunikace s ní, nám může pomoci se rozhodovat, stejně jako zjistit její touhy
a poslání pro tuto inkarnaci.
Každý z nás má dobrý důvod, proč se pro cestu do tohoto světa rozhodl a absolvoval nelehké
„vstřebávání se“ do hmoty.

Pročištění komunikace v tomto prostoru přináší vnitřní klid, schopnost vnímat svět jako
"dobré místo" a také, nalézt větší nadhled k našim každodenním starostem.

Jako poslední je propojení s celým vesmírem

Můžeme se opět navnímat do tohoto prostoru. Do bodu na naší lebce, přesně uprostřed. Tady se propojujeme s tím „větším“ kolem nás. Je to jako věčné spojení s Jednotou.
Prociťování tohoto místa a neviditelného propojení se samotným zdrojem života, přináší klid a mír v nitru.

Víme, proč jsme tady a víme, že naše existence má smysl.
Cítíme neviditelnou podporu všeho, co jest.

A jestliže je právě zde nějaká nerovnováha, člověk většinou vyjadřuje značnou skepsi, týkající se smyslu naší existence, případně samotného Vesmíru.
Samozřejmě se to může projevit i jednoduchým konstatováním: "Žijeme jen jednou, a potom již nic není."

Je to názor a na ten má každá lidská bytost právo, ovšem v systému to způsobuje citové prázdno a bolest, se kterou se dříve či později stejně budeme muset setkat.


Spojení se zemským jádrem

Můžete si jednoduše vyzkoušet, spojit se skrz vaši niternou "kuličku" se žhavým zemským jádrem.

Toto vzájemné propojení je velmi příjemné a navíc, jestliže budujeme vztah s matkou Zemí, umožňuje nám to fungovat zde,
ve světě, s její obrovskou podporou.


Stačí takto pár minut pomalu a soustředěně dýchat. Většinou změnu ucítite velmi rychle.

To se projeví nejen ve vašem pocitu, že jste na Zemi vítáni, ale také budete pociťovat okolí, ať už rostliny nebo zvířata, jako vaší součást.

Časem se harmonický vztah ke hmotě projeví i dobrou kondicí, zdravým tělem a zajištěnými potřebami pro život, tady na této planetě, s pocitem jistoty a bezpečí.

Video o HARA zde:

Děkuji,
Silvia


Archivy

Kontakty

Silvia       +420 775 362 796
Martin     +420 777 153 648
E-mail:     skalacenterinfo@gmail.com

FIO účet: 2901754458/2010

Jsme na sítích:

Copyright 2024 © All Rights Reserved