Oddělené části bytosti a duše

Rádi bychom vám přiblížili téma oddělených částí, jelikož s nimi velmi často pracujeme a věříme, že se jedná o téma snadno pochopitelné. Navíc, mnoho terapií a technik se jimi přímo zabývá.

Stručně by se dalo říci, že se bavíme o částech naší bytosti, které jsme v minulosti, dobrovolně či z důvodu přežití, odtrhli, separovali. Nechápejte to prosím doslovně, neboť i přes četné inkarnace u nás zůstávají, pouze neintegrované.

Pokud tedy jsou v nás, a zároveň v nás nejsou, nejčastěji se projevují nárazově, nečekaně anebo jednoduše způsobem, který může být velmi nepřijatelný jak pro nás, tak i naše okolí.

Nezaměňujte prosím, za části osobnosti, které jsou většinou postaveny na archetypech, jako jsou vnitřní žena a muž, vnitřní dítě apod.

Jako příklad aktivně působící oddělené části si můžete představit mladého muže klidné, mírné povahy s pravidelnými, nezvladatelnými výbuchy vzteku nebo třeba zkraty, např. pití až do němoty.

Část se může projevovat i pasivně a to tím způsobem, že můžeme přitahovat situace a osoby, které nás ponižují anebo nám dokazují naši chybějící sebehodnotu. Těmi mohou být blízké osoby stejně jako šikanující šéf v práci.

Taková část je schopna sabotovat naše štěstí či úspěch. Můžeme pociťovat téměř nevysvětlitelný stav beznaděje, deprese, marnosti, i když náš život je ve skutečnosti vcelku plynulý a šťastný. Projevů je nekonečně mnoho, často je to vztek, nenávist, nutkavá potřeba jíst, pít, spát, mít sex.

Odtržená část nás také může nutit do situací, do kterých bychom se dostat ani nechtěli. Její nutkání být vidět může vést k rozhodnutím, jež považujeme třeba za iracionální nebo jednoduše nevíme, proč nás to někam táhne.

Pokud máte v sobě část, která dovoluje vašemu okolí vás šikanovat, anebo jednoduše nejste schopni se za sebe postavit ani v situacích, kde byste to opravdu potřebovali. Přijetím takové části, nastoupíte na cestu, kdy budete v sobě tuto vlastnost moci posilovat.

Stejně tak v opačném případě, kdy máte třeba tendenci neúměrně rozkazovat ostatním. Přijatá část může mít jednoduše zdravý projev, kdy se za sebe postavíte, budete nadále asertivní, ale zároveň si budete uvědomovat potřeby celku, takže i okolí s vámi bude spolupracovat ochotněji.

Sílu těchto částí je nasnadě nezpochybňovat, protože i když jste zvyklí s částmi pracovat, v případě, že se zrovna projevuje nějaká silně potlačená, nepřijatelná nebo prostě veliká část, je téměř nemožné si zachovat zdravý rozum. Myslím tím, že je velice těžké tuto část identifikovat a následně zjistit co je potřeba, aby mohla být integrována do vaší bytosti.

Toto je důvod, proč je dobré mít někoho kdo vám ji buď odzrcadlí nebo vám pomůže ji rozpoznat a pojmenovat, případně vyřešit.

Jak jsem již psala, většina odtržených částí má radikální nebo extrémní projevy, které se mohou změnit po přijetí ve velmi dobré nástroje a schopnosti. Když je část přijatá, funguje na podporu celého systému a navíc je dobré si uvědomit, že nic z vašich předešlých dovedností nebo zkušeností není zbytečné či snad k ničemu.        

Konkrétní práce nastává v momentě, kdy se na danou část díváme. V našem případě je velmi časté, že pokud máme domluvený termín, tak téma, které má být viděno, přichází ještě před schůzkou.
Je to z toho důvodu, že musí být dodržena základní podmínka, aby bylo dané téma „zralé“, protože pokud bychom chtěli řešit něco jiného, jednoduše bychom nedošli výsledku.

Navíc, většina z nás by si vybrala řešení problému, které je přijatelné. To znamená, že by nám, jako svědkům situace, byla předložena část, energie, nebo cokoli jiného, za co se třeba nestydíte nebo, co vás nikterak neohrožuje.

Vždy se proto snažíme vysvětlit, že nic na tomto světě není dobré ani špatné. Jednoduše je v některém momentu něčeho příliš mnoho, anebo příliš málo. A také se může stát, že něco není na svém místě a potom to logicky škodí. Vyrovnání či přemístění může pomoci celému systému.

Mnoho částí je vázaných na konkrétní příběh, často i na příběhy opakované. To z toho důvodu, že si duše přeje dané téma prozkoumat opravdu do hloubky. Navíc, části mohou být vázané na energie, kdy je podmínka je nejdříve přijmout a až potom je možné pracovat s odtrženou částí. Anebo mohou být provázané s nějakou bytostí, protože v jistý moment naší existence jsme s ní buď spolupracovali nebo se s ní jednoduše setkali.

Opět je možností téměř nekonečně mnoho a každý člověk je jedinečný originál. Hledání cesty a mapování vnitřního světa je nesmírně fascinující.

Aby bylo možné dosáhnout výsledku, který bude prospěšný celé lidské bytosti, všechny podmínky musí být dodrženy. Ať zralost daného tématu, tak rozhodnutí člověka něco v sobě změnit, stejně jako ochota věnovat tomu čas a prostředky.

Bavíme se o odtržených částech a tady by bylo dobré zdůraznit, že existuje vícero druhů odtržených částí. Ty nejčastější pocházejí z našeho energetického systému, jak je psáno na začátku. Další části se nacházejí ve větší hloubce, tedy přímo v duši, kdy práce s nimi je o něco složitější a jejich projevy zasahují rozptýleně celou bytost. Tudíž se mohou projevit jako chronické nemoci nebo choroby a stavy nejasného původu (alergie, apatie, fobie). To také vysvětluje, proč na ně techniky většiny systémů nefungují.

Části mohou mít přímou souvislost se zdravotním stavem a jejich integrováním je možné dosáhnout i okamžité úlevy. Vždy záleží na „velikosti“ dané části. Některé jsou schopné zasahovat do mnoha vrstev a tak je potřeba se s nimi potkat i v těchto vrstvách.

Jestli se bavíme o části anebo na nás působí něco, co ani není naše či snad je to volání naší duše anebo se takto projevuje bytost, která nás ovládá, program, přesvědčení, předek, to už je skutečně na detailnější rozbor, bez kterého se většinou neobejdeme. Tady bychom se bavili o důležitosti schopnosti rozlišovat, což je možná i ze všeho nejtěžší.

Děkuju:)
Silvia

Archivy

Kontakty

Silvia       +420 775 362 796
Martin     +420 777 153 648
E-mail:     skalacenterinfo@gmail.com

FIO účet: 2901754458/2010

Jsme na sítích:

Copyright 2024 © All Rights Reserved