10ti měsíční program 

Kurz jednoduše a srozumitelně ukazuje, jakým způsobem se dá rozvinout vztah s naší intuicí

Objevíte své vlastní schopnosti, které můžete následně využít ve svém životě
Naučíte se lépe poslouchat své nitro a odpovědět si na vlastní otázky skrz svůj vnitřní hlas
Získáte techniky, jak posilovat svou intuici.
Rozvinete soucit se všemi bytostmi vesmíru.
Naučíte se vnímat, co bývá zraku skryto.
Objevíte vaše životní poslání - v polovině kurzu nahlédneme do hvězd.
Zkusíte si na vlastní kůži, co dokážete vnímat.
Pochopíte, k čemu je intuice dobrá a naučíte se ji používat.

organizační informace

Místo konání:   8x online + 2x setkání naživo 

Cena: 10.000,- Kč/osoba - 10 setkání

Čas: 14:00-18:00 hod.

1. Sobota

Září 16, 2023
 • Základ - co cítím je svaté
 • Já a boží podstata, neutrální stav, pozorovatel, tři světy
 • Soucit, citlivost, bdělost, pozornost, rozlišování - změny
 • Strach - představa versus pravda
 • Potřeba uzemnění a dostatku energie
 • Moje vlastní ANO a NE

2. Sobota

Říjen 14, 2023
 • Vnímání energií - zaměření se na pocity, pohybu, tlaku, chladu, pálení, píchání, mrazení, mravenčení, brnění, umrtvení
 • Pozornost vede energie, dech pomáhá jejich pohybu, Čchi Kung
 • Mám jí dost, jsem unaven, kolik energie duševní práce stojí?
 • Jak cítím změny, vidím aury, cítím na kůži, v nose, v ústech, slyším je, mám vnitřní vize?

3. Sobota

Listopad 11, 2023
 • Komunikace, pokládání otázek, schopnost rozlišení, zoomování na konkrétní zkoumanou oblast, získání filtrované odpovědi
 • Dotazování se hlasem, citem, modelování vnitřního obrazu, automatickou kresbou, kyvadlem, virgulí
 • Channeling konstelační - dočasné přijetí bytosti
 • Trvalá integrace - symbióza bytosti, božstva, energie
 • Kdo skrze mne mluví?
 • Jak formulovat otázku - aby mohla přijít odpověď ano a ne zároveň, aby co nejvíce snížila množinu odpovědi

4. Sobota

Prosinec 09, 2023
 • Vnímání vlastních stavů - uvolnění, stažení, bolest, píchání, strach, vztek, odpor, chtíč
 • Je to mé vlastní, nebo cizí?
 • Mysl - představy, duše - cítí ví a je, tělo - pohyb a výměna
 • Hlavák a srdcák - preferované formy komunikace

5. Sobota

Leden 13, 2024
 • Vnímání kamenů - chce spolupracovat, kolik má energie, je nabitý, jakou kvalitu umí zprostředkovat, přijme naše energie - témata, je v něm bytost?
 • Mohu si ho odnést - chce jít se mnou?
 • Čistění a péče - představa a co skutečně potřebuje?

6. Sobota

Únor 10, 2024
 • Vnímání stromů a bylin - je otevřen sdílení energií?
 • Je otevřen sdílení energií? Sídlí v něm bytost? Je zdravý, potřebuje pomoc, roste na geoanomálii?
 • S jakými světy je spojen - nadsvětí - podsvětí?

7. Sobota

Březen 16, 2024
 • Vnímání bytostí - jak se cítíme v jejich blízkosti, snaží se mne kontaktovat, ovlivňuje mé vnímání
 • Prožíváme jejich stavy
 • Členění na sféry

8. Sobota

Duben 13, 2024
 • Vnímání zvířat - HARA jako základní komunikační prostředek
 • Uzemnění, jasnost záměru ve třech světu - neexistence pochyb
 • Chtějí komunikovat a spolupracovat?
 • Co skutečně potřebují? Co mi zrcadlí?

9. Sobota

Květen 11, 2024
 • Vnímání lidí a lidských duší - co všechno sebou nese lidská bytost a kde máme svoji pozornost?
 • Pochopení častého rozporu mezi myslí a duší - kde je pravda?
 • Svoboda vůle, pokora, soucit, respekt
 • Diagnostika zdravotního stavu. Usmiřování a odvádění duší.

10. Sobota

Červen 01, 2024
 • Vnímání prostorů a předmětů
 • Uvědomění si, co v prostoru vnímáme, kde je přirozeně naše pozornost a kam ji můžeme přenést např. otázkou
 • Geo anomálie, prameny, čakry - svatá místa, portály, sídla bytostí
 • Časové zápisy minulých událostí