Otázky na Zdroj

Otázky jsou nesmírně důležité, hlavně z toho důvodu, že nás dokážou spojit s našim nitrem
a ukázat nám nejlepší možnou volbu, v té které situaci.

Je pravda, že nás to v dětství většinou nikdo neučí (možná dnes by se našli osvícenější rodiče),
ale přesto tuto schopnost má téměř bez výjimky každý z nás.

Pokud si dokážeme, co nejpravdivěji odpovědět na vlastní, mnohdy palčivé, otázky, staneme se více svobodnými, jelikož „cítěná“ odpověď už povětšinou nebude zpochybněna. Tím myslím,
že ji nebudete muset obhajovat, před světem vnějším.

Samozřejmě s jistým cvikem, se tato schopnost zpřesní, proto je lepší ze začátku volit například méně zásadní témata. Abychom se vyhnuli bolesti, pramenící ze špatně uchopené odpovědi a nemuseli sami sebe přesvědčovat, že to prostě neumíme.

Cílem, z našeho pohledu, je určitě samostatnost, jež schopnost odpovědět si přináší. Můžete se ptát svého okolí na jejich názor, ale vždy budete zohledňovat vaše nitro a pravdu, kterou zastupuje.
Často říkám, že vše, ohledně sama sebe, stejně víme nejlépe jen my. Náš pohled je nejpřesnější, ač to tak nemusí na první pohled vypadat.  

Jak položit otázku?


Je to jednoduché. Nejdříve zaměříme pozornost, na téma, které nás zajímá, a potom formulujeme otázku, aby na ní bylo možné odpovědět ANO či NE.

To je z prostého důvodu, že rozlišit tyto dvě nuance, je nejsnadnější.

Počkáme několik vteřin a hledíme do nitra, co povstane, co se zjeví, případně jaký pocit přijde
ve znatelné formě.
Říkám několik vteřin, protože po delší době se může přihlásit o slovo naše mysl, což není úplně žádoucí, neboť ta nakonec vymyslí mnoho zaručených odpovědí. Zavádějících samozřejmě.

Otázky jsou stěžejní částí, pokud chcete dostat odpověď, užitečnou a pravdivou.
Jsou VELMI důležité, možná i důležitější než samotná odpověď. Pokud položíte dobře otázku, dostanete odpověď, která vám bude skutečně prospěšná.

Určitě se dá říci, že čím jednoduší, jednoznačná otázka, tím jistěji budete cítit příchozí odpověď.

Někdy se může stát, že vnitřní odpovědí bude ticho a odpověď se nedostaví. To se stává většinou, pokud se ptáme nevhodným způsobem. Je nasnadě se pokusit změnit úhel pohledu na daný problém
či téma, případně otázku zkrátit nebo zjednodušit.
Ticho vlastně vyjadřuje nejednoznačnost odpovědi, která má vícero možností a mohla by být klidně
ano i ne.
Dotazování může být dobrou zkouškou flexibility.

Otázky, které vám v životě opakovaně potvrdí vaše rozhodnutí, jako nejlepší možné, budou dobrým stupínkem k vlastní důvěře a posílí komunikaci s nitrem i s vnitřní silou.

Stavět se k samotnému dotazování s lehkostí a hrou, je jako u všeho v životě, dobrou cestou.


Děkuju,
Silvia

Video týkající se otázek:

Archivy

Kontakty

Silvia       +420 775 362 796
Martin     +420 777 153 648
E-mail:     skalacenterinfo@gmail.com

FIO účet: 2901754458/2010

Jsme na sítích:

Copyright 2024 © All Rights Reserved